ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ