ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Επιτροπές

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Καρβέλας

Αντιπρόεδρος:

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα

Τακτικά Μέλη:

Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη

Ευσταθία Σπυροπούλου του Αθανασίου

Θεόδωρος Χαραμάράς του Κων/νου

Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου

Διονύσιος Αγγελόπουλος του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου

Πελαγία Λευτάκη-Αρβανίτη του Διονυσίου

Παναγιώτης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου

Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 9ΗΩ9Ω1Β-20Θ

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Καρβέλας

Αντιπρόεδρος:

Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου

Τακτικά Μέλη: 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου

Άγγελος Μπίζος του Νικολάου

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου

ΑργύριοςΚαστόρας του Νικολάου

Διονύσιος Αγγελόπουλος του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη

Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα

Αναστάσιος Χρονόπουλος

Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με  ΑΔΑ:60ΞΠΩ1Β-Σ40  και ΑΔΑ: 9ΗΩ9Ω1Β-20Θ

Πρόεδρος:         

Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου (αναπληρωτής: Θεόδωρος Χαραμαράς του Κωνταντίνου)

Αντιπρόεδρος:                

Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου (αναπληρωτής: Ελένη Μιχελή του Ηρακλή)

Τακτικά Μέλη: Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου (αναπληρωτής: Διονύσιος Αγγελόπουλος του Νικολαόυ)

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα (αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη)

Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου (αναπληρωτής: Ειρήνη- ΧρυσοβαλάντηΛευτάκη του Πέτρου)

Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου (αναπληρωτής: ΚωνταντίναΜπαλαφούτη του Αριστείδη)

Σταυρούλα Φουντωτού του Ηρακλή (αναπληρωτής: Παναγιώτης Μαργιάνης του Μιχαήλ)

Ιωάννης Ψυχάρης του Φωτίου (αναπληρωτής: Ζωή Τσουρέκα του Παναγιώτη)

Παναγιώτα Σαρδέλη του Νικολάου (αναπληρωτής: Ουρανία Ζαφείρη του Αντωνίου)

Αικατερίνη Καλαποθαράκου του Σταύρου (Ιωάννη Καλόμαλλου του Νικολάου)

Διαμάντω Δημητροπούλου του Παναγιώτη (αναπληρωτή: Φωτεινή Κατσούλα του Αθανασίου)

Ο εκάστοτε Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας (αναπληρωτής: ο εκάστοτε Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύλου)

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης (αναπληρωτής: ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Νηπιαγωγείου Πύλου (αναπληρωτής: ο εκάστοτε Υποδιευθυντής του Νηπιαγωγείου Πύλου

Από τον σύλλογο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πύλου η Γεωργία Σικαλιά του Ηλία (αναπληρωτής: Μαρία Μαρκοπούλου του Νικολάου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με  ΑΔΑ:6965Ω1Β-ΞΥΤ

Πρόεδρος:         

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου (Θεόδωρος Χαραμαράς του Κωνσταντίνου)

Αντιπρόεδρος:                

Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου (αναπληρωτής: Ελένη Μιχελή του Ηρακλή)

Τακτικά Μέλη:

Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου (αναπληρωτής: Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα)

Διονύσιος Αγγελόπουλος του Νικολάου (αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη)

Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου (αναπληρωτής: Κωνσταντίνα Καζά-Βλαχογιάννη)

ΑργύριοςΚαστόρας του Νικολάου (αναπληρωτής: Παναγιώτης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου)

Ζωή Τσουρέκα του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Σταυρούλα Φουντωτού του Ηρακλή)

Παναγιώτης Μαργιάνης του Μιχαήλ (αναπληρωτής: Ιωάννα Καλόμαλλου του Νικολάου)

Παναγιώτα Σαρδέλη του Νικολάου (αναπληρωτής: Διαμάντω Δημητροπούλου του Παναγιώτη)\

Αικατερίνη Καλαποθαράκου του Στάυρου (αναπληρωτής: Ιωάννης Ψυχάρης του Φωτίου)

Δημήτριος Μαγγανάς του Λεωνίδα (αναπληρωτής: Ουρανία Ζαφείρη του Αντωνίου)

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Λυκείου Πύλου (αναπληρωτής: ο εκάστοτε Διευθυντής του Λυκείου Χώρας)

Ο εκάστοτε Διευθυντής του Λυκείου Μεθώνης (αναπληρωτής: ο εκάστοτε Διευθυντής του Λυκείου Κορώνης

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πύλου η Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου του Αντωνίου (αναπληρωτής: Περσεφόνη Σωτηροπούλου του Νικολάου)

Από την Μαθητική Κοινότητα Γυμνασίου Πύλου ο Γεώργιος Ράλλης του Βασιλείου (αναπληρωτής: Αθανάσιος Σαρδέλης του Θεοδώρου)

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με  ΑΔΑ: ΩΠΙΦΩ1Β-ΧΙΠ