Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου – Νέστορος 2015-2019

Έγκριση σχεδίου Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/27-10-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου –Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΧΒΡΩ1Β-ΞΗΔ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print