Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ε.Π.Δ., χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το Διετές (για την τρέχουσα περίοδο) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2013 με ορίζοντα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της διετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του διετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές.


Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print