ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Ρομπάκης Κωνσταντίνος

Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001

Τηλ.: 27233-60202

FAX.: 27230-23522

 e-mail: proedros-ds@1488.syzefxis.gov.gr