Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ” στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου Νέστορος

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη που πληρεί τις παρακάτω προύποθέσεις γαι την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

Διαβάστε εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print