ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 • Ελένη Παρασκευοπούλου
 • Ιωάννης Λυμπέρης
  Δ/νση: Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
  Τηλ.: 27233-60202 / 27233-60260
 • FAX: 27230-23522
  E-mail: dpylounestoros@gmail.com 

Ειδικοί Σύμβουλοι (άμισθοι)

 
 • Κωνσταντίνος Ψυχάρης, σε θέματα Τύπου, Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Οργάνωσης Δομών Γραφείου, τηλ: 27233 60211, Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
 • Ουρανία Ζαφείρη, σε θέματα Πολιτισμού, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας- Πρόνοιας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικής Προστασίας, τηλ: 27233 60202, Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001

Ειδικοί Συνεργάτες

 
 • Διονύσιος Γκογκότσης, σε θέματα Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής, Ε-mail: synergatis1@1488.syzefxis.gov.gr τηλ: 27233 60249, Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
 • Αγγελική Βοντίτσου, σε θέματα Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής, Ε-mail: synergatida3@1488.syzefxis.gov.gr, τηλ: 27233 60249, Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
 • Ελένη Καζάνα, Υπεύθυνη Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας, Ε-mail: pr.pylou-nestoros@1488.syzefxis.gov.gr , τηλ: 27233 60211, Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
 • Ιωάννα Κοσμοπούλου, σε θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, 27233 60250 Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001
 • Ελισάβετ Λυμπέρη, σε θέματα Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής, el.lymperi1@gmail.com τηλ: 27233 60250 Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24001

Νομική Υπηρεσία

 
 • Γεωργία Βισβίκη (Δικηγόρος), 
 • Μαρία-Αικατερίνη Βεζυρέα (Δικηγόρος)

           Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Νέστορος, 24001, Πύλος

           Τηλ: 27233 60224