ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 31 8 2016