ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020