ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 28-2-2021