Κατεπείγουσα πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τις 11 Δεκεμβρίου 2014