Κατεπείγουσα Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο 28 Νοεμβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του
άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006
τ. Α’), του άρθρου 65 παρ. 5 ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.
Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Διαβάστε την 1η πρόσκληση εδώ

Διαβάστε τη  2η πρόσκληση εδώ

Διαβάστε την 3η πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print