ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 12-3-2015 και ώρα 16,00

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνης και Μεθώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16,00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print