ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 09.06.2015