ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Κέντρα Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στο πλαίσιο  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται (ΚΕΑ, Προνοϊακά επιδόματα, Επίδομα Στέγασης κτλ.), όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Αναφορικά με τα επιδόματα στο Δήμο Καλαμάτας, η διεκπεραίωσή τους υλοποιείται ως εξής:

ΚΕΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30π.μ. έως τη 13:00μ.μ.

Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτίριο Β΄, Γραφ.: 2.31 Τηλ: 2721360642, 643

Προνοϊακά Επιδόματα, Επίδομα Στέγασης

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 08:30π.μ. έως τη 13:00μ.μ.

Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτίριο Β΄, Γραφ.: 1.30, τηλ: 2721360650, 651

Στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας η ενημέρωση και διεκπεραίωση των επιδομάτων  πραγματοποιείται στα κατά τόπους γραφεία.

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας του Νομού Μεσσηνίας;

Στο Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας;

Το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας παρέχει πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά).

Επίσης παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο [πχ. Δωρεάν χορήγηση υποδημάτων σε συνεργασία με την Εταιρεία TOMS και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», Εμβολιασμοί Ρομά σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Υγεία για όλους», Δράσεις βιωματικής απασχόλησης στα σχολεία του Νομού Μεσσηνίας, Εβδομαδιαία (Παρασκευή από τη 13:00μ.μ έως τις 14:15μ.μ.) διαδραστική απασχόληση των ανήλικων ασθενών στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Καλαμάτας].

Επιπλέον στο Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται πληθυσμοί Ρομά ή/και Μεταναστών για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες (Προστασία Θυμάτων Εμπορίας) καθώς έχει οριστεί στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αναγκών των συγκεκριμένων πληθυσμών (Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτίριο Β΄, Γραφ.: 1.28, τηλ: 2721360650).

Που βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας;

Το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας έχει έδρα το Δήμο Καλαμάτας και στελεχώνεται από δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγους,  δύο (2) ΤΕ Κοινωνικές Λειτουργούς και ένα (1) ΔΕ Οδηγό.

Το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας διαθέτει και Κινητή Μονάδα που επισκέπτεται σταθερά και περιοδικά τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας (εκτός της έδρας του Δήμου Καλαμάτας) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών των Δήμων Δυτικής Μάνης (Δημαρχείο Καρδαμύλης), Μεσσήνης (Κτίριο Κ.Ε.Α.Δ.Η.Μ., Μεσσήνη), Οιχαλίας (Πνευματικό Κέντρο «Μαρία Κάλλας», Μελιγαλάς), Πύλου-Νέστορος (Δημαρχείο Πύλου, Δ/νση Πρόνοιας) και Τριφυλίας (Δημαρχείο Γαργαλιάνων).

Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, ΤΚ. 24134

Κτίριο Β΄, Δ/νση Πρόνοιας, Ισόγειο, Γραφ.: 1.28 & 1.30, τηλ: 2721360650, 651, 652

Το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας διαθέτει και Κινητή Μονάδα που επισκέπτεται σταθερά και περιοδικά τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας (εκτός της έδρας του Δήμου Καλαμάτας) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των πολιτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πύλου-Νέστορος
Δ/νση:   Πλατεία Νέστορος 1
Τηλ:       27233-60246.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3, 16, 26 Μαρτίου 2020
6, 18 Φεβρουαρίου 2020
14, 27 Ιανουαρίου 2020
9, 19 Δεκεμβρίου 2019