ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλου-Νέστορος». Στο πλαίσιο της πράξης του Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για κάθε δημότη και η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των δημοτών στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα αξιοποιείται δημιουργικά ο ελεύθερος χρόνος τους.

           

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πύλου-Νέστορος μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.         Επεξεργασία Κειμένου                                                (Διάρκεια: 50 ώρες)

2.         Τοπική Ιστορία                                                              (Διάρκεια: 25ώρες)

3.         Αγγλικά για το χώρο εργασίας                                   (Διάρκεια: 25ώρες)

4.         Γαλλικά για τον Τουρισμό                                           (Διάρκεια: 25ώρες)

5.         Περιβάλλον και Καθημερινή ζωή                              (Διάρκεια: 25ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία θα υποβάλλεται στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες:

1.         ΔΕ ΚΟΡΩΝΗΣ:  κ. Τσιμικλή Δήμητρα τηλ. 2725022221

2.         ΔΕ ΜΕΘΩΝΗΣ: κ. Ψυχάρης Γρηγόριος τηλ. 2723031609

3.         ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΟΣ: κ. Σαραντοπούλου Δήμητρα τηλ.2763031200

4.         ΔΕ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ: κ. Μαθιοπούλου Αγγελική τηλ. 2722084095

5.         ΔΕ ΠΥΛΟΥ: κ. Σαρρηγιάννης Νικόλαος τηλ.2723022221

6.         ΔΕ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ: κ. Δεζερέλης Ιωάννης τηλ.2723051318

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι  και την Παρασκευή 28/02/2014.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Υπεύθυνη Οργάνωσης: Ελένη Κουτσούκου

Τηλέφωνο: 6976488772

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print