ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα την οδική ασφάλεια στην περιοχή και την αποκατάσταση της ασφάλειας των ιδιοκτησιών και των πολιτών λόγω ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, επιχειρεί να λύσει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος. Ο  Δήμος Πύλου – Νέστορος  προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «περισυλλογής και διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»  προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το πρόβλημα των ανεπιτήρητων βοοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 7724 / 2021 μελέτη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ». Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά , μέχρι την 19/07/2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ , ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με Τ.Κ. 240 01, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την  «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print