ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Δ. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ”