Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον δήμο Πύλου-Νέστορος με θέμα τον Σχεδιασμό τη νέας πρότασης Leader 2014-2020 – C.L.L.D.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. στα πλαίσια προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου για το μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου – Νέστορος ενημερωτική εκδήλωση στην Πύλο, με αντικείμενο: «Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020-C.L.L.D.».

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ κ. Ιωάννης Αργυράκης αφού παρουσίασε συνοπτικά το έργο της εταιρείας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, επεσήμανε την ανάγκη ενεργούς  συμμετοχής όλων των φορέων και των πολιτών στις εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα γίνουν στα πλαίσια του μέτρου 19-CLLD  προκειμένου να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Πύλου- Νέστορος κ. Δημήτριος  Καφαντάρης επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες ενώ τόνισε την ανάγκη να περιοριστούν οι διαδικασίες ένταξης και πληρωμής των έργων ώστε αυτά να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται  η απώλεια πόρων. Ο κ. Καφαντάρης πρόσθεσε ότι το νέο πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί για τη Μεσσηνία  θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες και στις ανάγκες της περιοχής.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση του C.L.L.D.: Τοπική  Ανάπτυξη  με Πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων των θεματικών κατευθύνσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2010, της μεθόδου σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών  στρατηγικών η οποία βασίζεται στην -«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) προσέγγιση, τονίστηκε ότι πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων:

•Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

•Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

ενώ αναφέρθηκαν ενδεικτικές κατηγορίες επενδυτικών προτάσεων που προβλέπονται να ενισχυθούν μέσω του προγράμματος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print