ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ