ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΑΜΕΙΑΣ – ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 695.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη η ένταξη του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς», για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προϋπολογισμού 695.000,00€.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα επί σειρά ετών αίτημα της Κοινωνίας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης που αφορά στην κατασκευή  του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς».

Γίνεται πραγματικότητα η ένταξη του εν λόγω έργου μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας με την διαπλάτυνση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όπου χρειάζεται, χωρίς να θίγονται παρόδιες ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποκτήσει το απαιτούμενο πλάτος σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη  η ένταξη του έργου για την βελτίωση της αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς, που αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για τους Δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου μας.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου μας και στην ασφαλέστερη πρόσβασή τους στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά και τον Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη για την ένταξη και χρηματοδότηση του πολύ σημαντικού έργου αγροτικής οδοποιίας, που θα ενισχύσει την ασφαλέστερη πρόσβαση των Δημοτών μας στις γεωργικές του εκμεταλλεύσεις.

Συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις και το όραμά μας στηρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγροτικό κόσμο.

Αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και διασφαλίζουμε το μέλλον της περιοχής και των Δημοτών μας.», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print