ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ