Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

«Ο Δήμος Πύλου –Νέστορος, σε μια δύσκολη στιγμή για όλη την ανθρωπότητα, κλήθηκε να εφαρμόσει όλα όσα ορίστηκαν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιου covid 19.
Με την 81/2020 και από 31/03/2020 και με ΑΔΑ: ΩΞ74Ω1Β-ΨΟΝ απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με μοναδικό απόντα τον κ. Κανάκη στην εν λόγω δια περιφοράς συνεδρίαση, στην οποία θα μπορούσε να αποστείλει τις απόψεις του, καθώς κλήθηκε νόμιμα, εγκρίθηκε ομόφωνα η με αριθμ πρώτ. 4834/24-03-2020 και με ΑΔΑ: ΨΒΚΟΩ1Β-Ρ6Π απόφασή μου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 20/19-03-2020 μελέτης και προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου μας.

Ο Η. Κανάκης, ως μέλος της οικονομικής επιτροπής και επικεφαλής της 1ης ελάσσονος μειοψηφίας, επέλεξε προφανώς να απουσιάσει από την εν λόγω συνεδρίαση, της οποίας την θεματολογία είχε λάβει, καθώς «μυρίστηκε» σκάνδαλο, και στην συνέχεια επέλεξε, ως μέσω το Facebook, για να εκφράσει 20 μέρες αργότερα τις απόψεις του, για την προμήθεια μασκών και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας, με σχετική του ανάρτηση στις 22 Απριλίου σχετικά με την 81/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Σχετικά με την εν λόγω προμήθεια, σας αναφέρουμε ότι καταγράφηκαν οι ανάγκες του Δήμου μας και η σχετική μελέτη συντάχθηκε στις  19 Μαρτίου, με έρευνα τιμών που επικρατούσαν στην αγορά την περίοδο εκείνη και για είδη με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Με το σχετικό δελτίο παράδοσης-παραλαβής και το σχετικό τιμολόγιο που εκδόθηκε την 10η Απριλίου 2020, προκύπτει ότι δεν προβήκαμε στην προμήθεια κάποιων ειδών ατομικής προστασίας, μεταξύ αυτών και οι συγκεκριμένες μάσκες, καθώς υπάρχουν ελλείψεις και η αγορά ακόμη δεν είχε ομαλοποιηθεί.

Θα έπρεπε ως αντιπολίτευση και επικεφαλής παράταξης της 1ης ελάσσονος μειοψηφίας, ο Η. Κανάκης, εκπληρώνοντας έναν κομβικό ρόλο μεγάλης βαρύτητας για τη λειτουργία του Δήμου και των δημοτικών οργάνων, να έχει μεστή και επί της ουσίας τακτική πολιτική παρουσία, και όχι τακτική απουσία από τα συλλογικά όργανα, αντιλαμβανόμενος το ρόλο του. Θα πρέπει να βρίσκεται αρωγός στα σημαντικά, όπως η κρίση της πανδημίας που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες μας και τους εργαζόμενους του δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι του Δήμου, επί σειρά ετών, εργάζονταν χωρίς τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως διαπιστώσαμε από τις αλλεπάλληλες δικαστικές αγωγές που είχαν «στηθεί» τα τελευταία χρόνια σε βάρος του δήμου, ύψους 72.000 ευρώ.

Ο ρόλος του Η. Κανάκη είναι να ασκήσει με την παρουσία του μία υπεύθυνη και εποικοδομητική αντιπολίτευση και όχι μία αντιπολίτευση, για την αντιπολίτευση.

Κάνω για μια φορά ακόμα γνωστό ότι, εμείς, ως δημοτική αρχή, θα συνεχίσουμε με αρχή μας την απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα των ενεργειών μας, σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων μας, με γνώμονα πάντα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print