Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος προσκεκλημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Συνέδριο στις Βρυξέλλες για τα την κινητικότητα των Ευρωπαίων Πολιτών

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης είχε την τιμή να προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων Δημάρχων και λοιπών εκπροσώπων τοπικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμμετάσχει στο Συνέδριο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου του 2014 με θέμα «Κοινή Διάσκεψη των Δημάρχων σχετικά με τον αντίκτυπο της κινητικότητας των Ευρωπαίων Πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό επίπεδο».

Στο Συνέδριο, που αφορούσε στην άσκηση δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομιλητές συζήτησαν για τη σημερινή κατάσταση των τοπικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκαναν αναφορά στις εμπειρίες των πόλεων πάνω στην εφαρμογή των κανονισμών για την ελεύθερη κυκλοφορία και ένταξη των πολιτών.

Την συζήτηση στο συνέδριο ξεκίνησε ο κ. LaszloAndor, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως υπεύθυνος για την εργασιακή απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και εν συνεχεία μίλησε ο κ. Καφαντάρης εκπροσωπώντας τον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Το λόγο μετά πήραν η κ. GerhardStahlγενική γραμματέας της Επιτροπής των Περιφερειών και ο κ. FrancoiseLeBailΓενικός Διευθύνων Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ομιλία του Δημάρχου είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση από το κοινό καθώς ο ίδιος εμβάθυνε στη σημασία που έχει το δικαίωμα του Ευρωπαίου Πολίτη να μπορεί ελεύθερα να κινηθεί και να διαμείνει σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, μαζί με την οικογένειά του. Ο ίδιος δήλωσε: «Προερχόμενος από μια χώρα, η οποία βιώνει μεν μια πρωτόγνωρη για την πρόσφατη ιστορία της οικονομική κρίση, αλλά προσπαθεί δε να διέλθει αυτής με αξιοπρέπεια και επίπονη προσπάθεια, , , θεωρώ ότι είναι χρέος μας αν μη τι άλλο να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα στους νέους μας αλλά και σε όλους τους πολίτες μας εν γένει και χωρίς διακρίσεις να αντλήσουν πραγματικά οφέλη από την ενιαία αγορά και για τους περισσότερους από εμάς το κοινό μας νόμισμα και – εφόσον το θελήσουν – να επιδιώξουν να το κάνουν μέσω της μετεγκατάστασής και της εργασίας τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.. Και επιτρέψτε να πω ότι μια ενιαία αγορά όπου το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης ασκείται υπό αιρέσεις και αστερίσκους είναι κούφια!» και έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι : «δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις σειρήνες της οικονομικής κρίσης, αλλά και των όποιων περιπτώσεων κακής χρήσης ή και κατάχρησης θα έλεγα του δικαιώματος, να μολύνουν αυτό το καταπληκτικό επίτευγμα. Η δυνατότητα κάθε ευρωπαίου πολίτη, υπό όρους και προϋποθέσεις, να ζήσει και να δημιουργήσει σε όποια πόλη ή χώρα της Ευρώπης επιθυμεί θα πρέπει να διασφαλισθεί ως «κόρην οφθαλμού».

Το Συνέδριο έκλεισε με την ομιλία του προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών και τον Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Σχετικές πληροφορίες για την Ελληνική Προεδρία  στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.gr2014.eu/el/eu-presidency/the-greek-presidency


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print