Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print