ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με τη συστηματική προσπάθεια του Δημάρχου Πύλου-Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ολοκληρώθηκε διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων (με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίηση προς παραγωγή CLO). Εν συνεχεία εγκρίθηκε το σχέδιο της σύμβασης με τον ανάδοχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορεί να ολοκληρωθεί και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να εκδοθεί έπειτα αρμοδίως η άδεια λειτουργίας του και να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Με τη λειτουργία του εν λόγω έργου, στη θέση «Αγ. Νικόλαος» Πύλου, επιλύεται νόμιμα και με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, που μας απασχόλησε δεκαετίες πριν.

Η λειτουργία του έργου θα καλύψει το μεταβατικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση των έργων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αλλά με τις κατάλληλες τροποποιήσεις θα καλύψει και τις ανάγκες του εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔΑ) στο διηνεκές.

«Ο αγώνας για προσωρινή λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων φτάνει στο τέλος» δήλωσε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος. Και συνέχισε «Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήδη ολοκληρωμένη μονάδα στην περιοχή Αγ. Νικολάου θα τεθεί σε λειτουργία. Το είπαμε και το κάναμε! Διότι για εμάς το περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας.».

Η μονάδα αυτή διαχείρισης απορριμμάτων δεν μπορεί παρά να συμπεριληφθεί στο σύνολο των σημαντικών έργων και δραστηριοτήτων που έχουν επιτελεστεί από την νυν Δημοτική Αρχή.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print