Ομιλία Δημάρχου Πύλου-Νέστορος στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

30-31 ΜΑΙΟΥ 2013,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διαφάνειας θα ήθελα να σας ενημερώσω για το έργο και τις δράσεις της επιτροπής μας.

Οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» εδώ και 2,5 χρόνια, μας οδήγησαν σε μια νέα αντίληψη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνάρτηση βεβαίως και με τις τεράστιες περικοπές πόρων που έχουν γίνει στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια.

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση, ότι η τεχνολογία αποτελεί τον βασικό παράγοντα αλλαγής του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας των Δήμων με κύριο γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του δημότη και της επιχείρησης.

Σε περιόδους όμως κρίσιμες, όπως η σημερινή, δεν αρκούν ούτε οι διαπιστώσεις ούτε η ασφάλεια των κοινών τόπων: Οι Διαπιστώσεις δεν παράγουν λύσεις και οι κοινοί τόποι σπανίως ταυτίζονται με ολόκληρη την αλήθεια.

Να πούμε όμως γρήγορα μερικές αλήθειες με τις οποίες νομίζω ότι δε θα διαφωνήσει κανένας συνάδελφος.

 

Μέχρι τώρα έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για έργα πληροφορικής με το πρόσχημα της ψηφιακής σύγκλισης.

Το αποτέλεσμα, έως τώρα, ήταν και είναι να έχουμε τα παρακάτω φαινόμενα:

$11.      Έργα που υλοποιήθηκαν και τώρα είναι κουφάρια ( η πλειοψηφία αυτών).

$12.      Έργα που υλοποιήθηκαν αλλά δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών.

$13.      Έργα, τα οποία λόγω της απίστευτης γραφειοκρατίας από την κεντρική διοίκηση, κινδυνεύουν μέχρι και αυτή τη στιγμή με απένταξη.

$14.      Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έργα που λόγω αδυναμίας των Δήμων μας κινδυνεύουν και αυτά με απένταξη.

Τα παραπάνω συμβαίνουν για τους εξής λόγους:

$11.      Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στον άξονα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με επίκεντρο το Δημότη .

$12.      Έλλειψη τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων στου Δήμους μας.

$13.  Λύσεις και προτάσεις υπηρεσιών-εφαρμογών, οι οποίες ήταν κατά κανόνα σύνθετες και μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών

$14.      Μεγάλο κόστος συντήρησης των έργων πληροφορικής που δεν εξασφάλιζαν οι Δήμοι μας μετά την αρχική υλοποίηση των έργων αυτών.

Με γνώμονα αυτούς τους άξονες, προχωρήσαμε όπως σας ανέφερα και καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ως επιτροπή, μαζί με την υποστήριξη των συμβούλων της ΚΕΔΕ στα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, στο «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και στο «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Στο μεν πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα επικεντρωθήκαμε, σε στενή συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τους συμβούλους μας και καταθέσαμε πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή, με στόχο την τυποποίηση των νέων διαδικασιών με βάση τις επιταγές του Καλλικράτη και τη μοντελοποίηση αυτών. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, διότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε ψηφιακές υποδομές και κατ’ επέκταση ψηφιακές υπηρεσίες στους Δήμους μας, μέσω των οποίων θα καταφέρουμε να κάνουμε και οικονομία κλίμακας συμβάλλοντας έτσι στην Εθνική προσπάθεια, θα πρέπει πρώτα να έχουμε προδιαγράψει τις σωστές διαδικασίες καθώς και τη συνέργεια αυτών με άλλους οργανισμούς και φορείς, όπως είναι οι Περιφέρειες και η Κεντρική Διοίκηση.

Το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη στην πρόσκληση 64 και αναμένουμε σύντομα την ένταξη των σχετικών τεχνικών δελτίων.

Το δεύτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αυτό της «Ψηφιακής Σύγκλισης», όπως ακούσατε τόσο από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ όσο και από τον κ. Υφυπουργό, είναι ώριμο πλέον και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υπογραφής της ΚΥΑ. Μέσα στον Ιούνιο θα είναι έτοιμη και η προκήρυξη πρόσκλησης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ.

Προχωρήσαμε, ως αρμόδια επιτροπή, πολύ περισσότερο με το επιχειρησιακό αυτό, διότι, κατά την προσωπική μου γνώμη, για πρώτη φορά καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας της ΚΕΔΕ, η οποία μας εκπροσωπεί όλους, με τον κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων όλων των εμπλεκομένων. Μπορέσαμε έτσι να τεκμηριώσουμε την πρότασή μας σε αυτιά που ήθελαν να μας ακούσουν και να μας βοηθήσουν, όπως αποδεικνύεται, και τους ευχαριστώ δημόσια.

Το έργο, στο οποίο αναφέρομαι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ, είναι προϋπολογισμού περίπου 27.000.000€.

Άμεσα, με την υπογραφή της επικείμενης ΚΥΑ θα ανοίξει εντός του Ιουνίου, πρόσκληση για 325 Δήμους μηδενός εξαιρουμένου και ανεξαρτήτως μεγέθους, συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€.

Αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν σε ψηφιακές υπηρεσίες, σχεδιασμένες να εξασφαλίσουν τις καθημερινές ανάγκες των Δημοτών μας και των Επιχειρήσεων στους Δήμους μας.

Για το προτεινόμενο «καλάθι» των ψηφιακών αυτών υπηρεσιών μέσα από το οποίο θα επιλέξουν οι Δήμοι μας υπηρεσίες, ακολουθήθηκε διαβούλευση επί τρίμηνο τόσο με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στα τμήματα πληροφορικής τους με σχετική επιστολή που στείλαμε, όσο και σε περίπου 25 Δήμους διαφορετικής φυσιογνωμίας, με τους οποίους επικοινωνήσαμε και μας κοινοποίησαν ανάγκες αλλά και καλές πρακτικές που είχαν.

Το πιο σημαντικό, όμως κατά γενική ομολογία, είναι η υλοποίηση ενός παγίου αιτήματος της ΚΕΔΕ, η δημιουργία και υλοποίηση του Κεντρικού Κόμβου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών των ΟΤΑ στην ΚΕΔΕ. Σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σχετικά με τη δημιουργία Παρατηρητήριου της ΚΕΔΕ όπως το είχαν ονομάσει.

Ο κόμβος αυτός θα φιλοξενήσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των Δήμων μας αρχικά, καθώς και σε επόμενο στάδιο, αυτό της 5ης Προγραμματικής Περιόδου. Θα έχει τις προδιαγραφές έτσι ώστε να δεχτεί όλες τις δράσεις Τ.Π.Ε. που θα σχεδιαστούν για την Αυτοδιοίκηση.

Πρέπει εδώ να πω, πως πρώτη φορά σε έργο ΤΠΕ για την Αυτοδιοίκηση, λήφθηκε από κοινού η απόφαση, η ΚΕΔΕ να παίξει καθοριστικό ρόλο στον κεντρικό σχεδιασμό σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού, με τη συνδρομή βέβαια των εταιριών της ΚΕΔΕ, δηλαδή από δικούς μας ανθρώπους που ξέρουν, πιστεύω, καλύτερα από όλους τις ανάγκες των ΟΤΑ.

Το σημαντικότερο δε, όλων κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι πως θα εξυπηρετηθούν επιτέλους μέσω του κόμβου αυτού της ΚΕΔΕ και οι Δήμοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν αρτιότητα στην παροχή και υποστήριξη λύσεων πληροφορικής, δηλαδή οι περισσότεροι Δήμοι που δεν διαθέτουν γραφεία ΤΠΕ.

Κλείνοντας , σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και των επαφών που πραγματοποιήσαμε εδώ και 10 μήνες, για να επιτύχουμε τα παραπάνω, η πρόθεση και ο στόχος μας ήταν ο εξής:

$11.      Να αποκτήσουμε πραγματικό ρόλο επίσημου και ουσιαστικού συνομιλητή στον κεντρικό σχεδιασμό για τις ΤΠΕ στην Αυτοδιοίκηση.

$12.      Να αποδείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αναπτυξιακές δράσεις και ότι είμαστε συμβατοί με τους άξονες του πλαισίου στήριξης 2014-2020.

$13.      Να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία και οι προτάσεις θα έχουν ως κεντρικό συντονιστή την ΚΕΔΕ και ότι θα λειτουργεί ως παροχέας ψηφιακών υπηρεσιών για όλους τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

$14.      Να αποφύγουμε προσκλήσεις που θα μπορούσαν, όπως έγινε στο παρελθόν, να αξιοποιηθούν από ελάχιστους Δήμους, οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα αφορά και θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά από το σύνολο των Δήμων.

Με αφορμή αυτό το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε-και νομίζω τα καταφέραμε- ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες, από όλους τους Δήμους ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης.

Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για τα ζητήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  είχαν επιτυχή κατάληξη χάρις στη στενή συνεργασία τόσο των μελών της επιτροπής μας όσο και στελεχών της κεντρικής διοίκησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι μετά από 10 μήνες επίπονης και επίμονης προσπάθειας καταφέραμε στα θέματα ΤΠΕ να δημιουργήσουμε επιτέλους την υποδομή ενόψει του νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης για να μην είναι ουραγοί οι Δήμοι στη νέα αυτή περίοδο

  

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print