ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4264/2014 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ