Ορισμός αντιδημάρχων σε Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητας Ζωής

Για το θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πύλου – Νέστορος» σε συνέχεια της υπ΄αριθ. πρωτ. 12489/21-09-2022 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΟΖΒΩ1Β-ΓΗΣ)»:

ΨΕΥ0Ω1Β-ΦΥΡ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print