Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ”

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

“Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου-Νέστορος”

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους απο δημόσια αρχή-να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τα δικαιολογιτικά συμμετοχής από 17/2/2014 έως 28/2/2014 και ώρες 10:00-14:00

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print