ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει ότι προβαίνει σε ανοιχτές προφορικές
πλειοδοτικές δημοπρασίες για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού – παραλίας για
τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων – καντινών για το έτος 2014 σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ.12015/17-06-2014 προκήρυξης.
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους,
με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, είναι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014
(ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β’).

 

Διαβάστε την Περίληψη Προκήρυξης εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print