ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2015

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ2-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print