ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2015