ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2020