ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Το πρώτο σύγχρονο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, όχημα MERCEDES και χωρητικότητας 16m3 παρέλαβε σήμερα η Δημοτική Αρχή Πύλου-Νέστορος, στο πλαίσιο προμήθειας μιας σειράς νέων ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων χαμηλών ρύπων, που θα ενισχύσουν το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Με την ενέργεια αυτή, ο Δήμος αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, συμβάλλοντας αισθητά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.

Ήδη ο Δήμος για τον σκοπό αυτό, έχει εξασφαλίσει πίστωση ύψους 550.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 200.000,00 € από ιδίους πόρους. Με την επιπλέον αυτή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα ακολουθήσει η προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12m3, ενός ανατρεπόμενου φορτηγού βαρέως τύπου και ενός καλαθοφόρου οχήματος.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας σε σχετική δήλωσή του ανέφερε: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους δημότες για καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, προχωράμε με βήματα σταθερά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αντιδιαστολή με τις ενέργειες του σήμερα, ο Δήμος για μια ολόκληρη δεκαετία (2010-2019) παρέλαβε μόνο ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8 m3. Σήμερα υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και συντήρησης του υφιστάμενου στόλου, με την προοπτική της καλλίτερης και ασφαλέστερης λειτουργίας και των πεπαλαιωμένων οχημάτων. Με τις ενέργειές μας αυτές υλοποιούμε στο ακέραιο το πρόγραμμά μας, έναντι των δημοτών, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους του ευαίσθητου τομέα της καθαριότητας».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print