ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θα βρίσκεται στο Δήμο μας στις 27 Ιανουαρίου 2020 καθώς και στις 6 και 18 Φεβρουαρίου του 2020.
Οι συνάδελφοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες του Δήμου μας, σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πρόνοιας.Τηλ. : 2723360246

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:
1. Υποδοχή των πολιτών– Καταγραφή των αναγκών τους – Ενημέρωση, Υποστήριξη και παραπομπή των ωφελούμενων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας.
3. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελούμενων και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί να παρέχει:
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική σε όλες τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.
• Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας.
• Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
• Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
• Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
• Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print