Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου : «Αρχαιολογική Επίβλεψη» του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου»

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου : «Αρχαιολογική
Επίβλεψη» του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 30/9/2013 έως 4/10/2013.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print