ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ Η ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ