Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 Δ.Ε. Νέστορος – Δ.Ε. Μεθώνης – Δ.Ε. Κορώνης – Δ.Ε. Παπαφλέσσα

Παρακάτω θα βρείτε τα τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 Δ.Ε. Νέστορος – Δ.Ε. Μεθώνης – Δ.Ε. Κορώνης – Δ.Ε. Παπαφλέσσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print