Προμήθεια υδραυλικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2016 – Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ – ΚΟΡΩΝΗΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υδραυλικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2016 – Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ – ΚΟΡΩΝΗΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΦ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡ

ΤΕΧΝ ΕΚΘ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print