Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τις 19 Δεκεμβρίου 2014