ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις 17 Νοεμβρίου 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του
άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006
τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την
σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πύλου – Νέστορος, τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινότητας Πύλου, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Κορώνης, Με-
θώνης και Μεσοποτάμου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 17η Νοεμβρίου 2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19,00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print