Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, 28 Ιουλίου 2014, 20:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), του άρθρου 65 παρ. 5 ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Διαβάστε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print