Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τις 15 Δεκεμβρίου 2014