ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ