Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 21.05.2014, ώρα 12:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Κορώνης και Σουληναρίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 21η  Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12,00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

 

Διαβάστε εδώ την συνέχεια της πρόσκλησης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print