Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2013