Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α΄), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α΄) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πύλου – Νέστορος σε δημόσια ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 163 Ν. 3463/2006) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με το παρακάτω μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print