Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Οκτωβρίου 2013