Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Ιουνίου 2013